Cần biết

Event Ghép Bánh Chưng Máy Chủ S4

01/08/2018

🎁.Event Ghép Bánh Chưng Máy Chủ S4
 
🌟 Nguyên Liệu: Train tại các map
 
🌟 Nguyên liệu Xu: Được bán trên bảo vật.
 
🎁.Phần Thưởng Max Bánh Chứng
 
🌟 Sử dụng Max 2000 Bánh Chưng Thường: 2 Bạch Hổ lệnh
 
🌟 Sử dụng Max 2000 Bánh Chưng Hảo Hạn: 2 Xích Lân Lệnh
 
🌟 Sử dụng Max 2000 Bánh Chưng Thượng Hạn: 2 Minh Phượng Lệnh
 
🎁 Ngoài ra những bạn không cài đặt được Game liên hệ trên Page để được hỗ trợ
 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
_________THÔNG TIN MÁY CHỦ VÕ LÂM HOÀNG KIM
_________
🌟 Võ Lâm Hoàng Kim 11 Phái – Hoa Sơn Phái Full Skill Trang Bị
 
🌟 Khai Mở Máy Chủ 4 : < Hoàng Kim 4 >
 
🌟 Ngay Hôm Nay
 
🌟 OPENBETA : 14h00 Ngày 1/8/2018
 
🌟 Trang Chủ : http://volamhoangkim.club
 
🌟 Đăng Ký : http://volamhoangkim.club

Người Viết: Administrator

Top