Cần biết

KHUYẾN MÃI x2 THẺ NẠP VÕ LÂM HOÀNG KIM

22/07/2018

🎁🎁🎁 KHUYẾN MÃI x2 THẺ NẠP VÕ LÂM HOÀNG KIM🎁🎁🎁

🌟 Nhân dịp Open Máy Chủ Võ Lâm Hoàng Kim S3

🌟 X2 thẻ nạp từ ngày 22/7 — 25/7

🌟 Tỉ lệ nạp thẻ:

🌟 10k = 1knb = 40xu . Tỉ giá chưa x2

🌟10k = 2knb = 80xu . Tỉ giá đã x2
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
_________THÔNG TIN MÁY CHỦ VÕ LÂM HOÀNG KIM
_________
🌟 Võ Lâm Hoàng Kim 11 Phái – Hoa Sơn Phái Full Skill Trang Bị

🌟 Khai Mở Máy Chủ 3 : < Hoàng Kim 3>

🌟 Ngay Hôm Nay

🌟 OPENBETA : 14h00 Ngày 22/7/2018

🌟 Trang Chủ : http://volamhoangkim.club

🌟 Đăng Ký : http://volamhoangkim.club

Người Viết: Administrator

Top