Cần biết

Hướng dẫn và thời gian diễn ra các hoạt động Game.

25/06/2018

🎁🎁🎁 Thời gian hoạt động Game. 🎁🎁🎁

🌟 Thời gian diễn ra Phong Long Độ. 1 Tiếng hoạt động 1 Lần. ( khi tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được Xu Khóa Và HHL và lễ bao may mắn có thể nhận được xu thường)

🌟Thời gian Boss Hoàng Kim Xuất Hiện: 4h – 12h30 – 20h – 23h

🌟Thời gian diễn ra Viêm Đế: 14h25 – 16h25  – 18h25 – 20h25 –  22h25 ( Exp cao phần thưởng hấp dẫn )

🌟Nhiệm Vụ Tín Sứ mỗi ngày đi 2 lần. Có thể đi thêm khi mua Thiên Khố Bảo Lệnh tại Lễ Quan.

🌟Để lên Map 15x không bị dis về thôn và thành. Các bạn Mua Thiên Long Lệnh và Bạch Cốt Lệnh trên bảo vật

🌟Sự kiện Kiếm Gia Mê Cung ( Exp cao , có cơ hội nhận BHL và túi may mắn nhận được xu thường )

🌟Vận tiêu 1 Ngày 5 lần tại Bến Tàu Phượng Tường

🎁 Mọi thắc mắc khác các bạn có thể liên hệ hỗ trợ trên Page.

Người Viết: Administrator

Top